Manylion y penderfyniad

Internal Audit Charter

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To outline to Members the updated Internal Audit Charter.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol adroddiad yngl?n â chanlyniad yr adolygiad diweddaraf o’r Siarter er mwyn bodloni’r gofynion cyfreithiol a rheoleiddio. Roedd y newidiadau hefyd yn adlewyrchu trefniadau i sicrhau annibyniaeth a gwrthrychedd y tîm Archwilio Mewnol a threfniadau i derfynau amhariad pe bai'r Rheolwr Archwilio Mewnol yn ymgymryd â chyfrifoldebau gweithredol eraill o fewn y Cyngor.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan Sally Ellis, darparodd y Rheolwr Archwilio Mewnol wybodaeth am ei chyfrifoldebau cyfredol ar y gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu a rhannodd enghreifftiau o ddyletswyddau gweithredol a gyflawnwyd gan ei thîm i gefnogi'r Cyngor yn ystod y sefyllfa frys.

 

Rhoddodd y Prif Weithredwr sicrwydd nad oedd defnyddio capasiti corfforaethol yn ystod yr argyfwng yn peryglu uniondeb yr Archwiliad Mewnol. Talodd ef a'r Cynghorydd Roberts deyrnged i'r Rheolwr Archwilio Mewnol a'i thîm am eu gwaith yn ystod y sefyllfa frys, yn enwedig ei rôl arweiniol ar gyfer y gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu.

 

Croesawodd Allan Rainford yr eglurder ynghylch trefniadau ar annibyniaeth Archwilio Mewnol a chafodd sicrwydd drwy esboniadau ar y gwaith sy'n cael ei wneud gan y tîm mewn ymateb i'r sefyllfa frys.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Johnson, darparodd y Rheolwr Archwilio Mewnol wybodaeth am y rhaglen hyfforddi a oedd yn elfen bwysig o'r gwasanaeth Archwilio Mewnol.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Johnson gefnogi’r argymhelliad ac fe’i heiliwyd gan Sally Ellis.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r Siarter Archwilio Mewnol fel y’i diwygiwyd.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 08/04/2021

Dyddiad y penderfyniad: 27/01/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/01/2021 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: