Manylion y penderfyniad

Treasury Management Strategy 2021/22 and Treasury Management Quarter 3 Update 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To recommend to Cabinet and Council the 2021/22 Treasury Management Strategy, 2019/20-2021/22 Treasury Management Policy, Practices and Schedules. Quarterly update on matters relating to the Council’s Treasury Management Policy, Strategy and Practices 2020/21.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Dros Dro (Cyfrifeg Dechnegol) Strategaeth Rheoli Trysorlys 2021/22 ddrafft i'w hadolygu a'i hargymell i'r Cabinet, ynghyd â'r diweddariad chwarterol ar weithgareddau Rheoli Trysorlys ar gyfer 2020/21 er gwybodaeth.

 

Gwnaed nifer o fân newidiadau i'r Strategaeth, yn deillio'n bennaf o'r effaith o'r sefyllfa frys genedlaethol. Parhaodd y dulliau darbodus o fenthyca a buddsoddi ac roedd gwaith yn parhau i fodloni gofynion ychwanegol yn dilyn newidiadau i ganllawiau Llywodraeth Cymru ar fuddsoddiadau. Ar y diweddariad chwarterol ar gyfer 2020/21, esboniodd y Rheolwr Cyllid Dros Dro y sail ar gyfer penderfyniadau buddsoddi a wneir yng nghyd-destun trefniadau trosiannol Brexit, a’r sefyllfa ar fenthyca gan y Bwrdd Benthyciadau Gweithiau Cyhoeddus (BBGC) oherwydd newidiadau i delerau benthyca.

 

Mewn ymateb i gwestiynau gan Allan Rainford, rhoddwyd esboniad ar benderfyniadau buddsoddi a wnaed yn ystod y chwarter a'r opsiwn i archwilio benthyciadau cychwynnol fel ystyriaeth yn y dyfodol.

 

Gofynnodd Sally Ellis am y strategaeth fenthyca a dywedwyd wrthi mai benthyca parhaus gan y BBGC oedd yr opsiwn mwyaf hyblyg a fforddiadwy o hyd.

 

Nododd y Rheolwr Cyllid Dros Dro gais y Cynghorydd Johnson am sesiwn friffio yn y dyfodol gydag Aelodau ar yr Asiantaeth Bondiau Trefol.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Johnson gefnogi’r argymhellion ac fe’i heiliwyd gan Sally Ellis.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Ar ôl adolygu’r Strategaeth ddrafft ar gyfer Rheoli’r Trysorlys yn 2021/22, nad oedd gan y Pwyllgor unrhyw faterion penodol i’w hadrodd at y Cabinet ar 16 Chwefror 2021; a

 

(b)       Nodi’r diweddariad chwarterol yngl?n â Rheoli’r Trysorlys yn 2020/21.

Awdur yr adroddiad: Paul Vaughan

Dyddiad cyhoeddi: 08/04/2021

Dyddiad y penderfyniad: 27/01/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/01/2021 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: