Manylion y penderfyniad

North East Wales (NEW) Homes Business Plan 2020/2049

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the NEW Homes Business Plan.

Penderfyniadau:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Rheolwr Rhaglenni Tai ar Gynllun Busnes Drafft Cartrefi (Newydd) Gogledd Ddwyrain Cymru ar gyfer 2020-2049.  Nododd elfennau allweddol Strategaeth Ddatblygu arfaethedig y cwmni i gynyddu nifer yr eiddo rhent fforddiadwy a ddarperir dros y tair blynedd nesaf. Roedd yr adroddiad yn manylu ar y cynnydd a wnaed yn erbyn targedau ac effaith y sefyllfa argyfyngus.

 

Cynigiwyd i dderbyn yr argymhelliad gan y Cynghorydd Davies ac eiliwyd gan y Cynghorodd Rush.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Cynllun Busnes Cartrefi Newydd 2020-2049.

Awdur yr adroddiad: Lynne McAlpine

Dyddiad cyhoeddi: 04/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 20/01/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/01/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •