Manylion y penderfyniad

Housing Strategy Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide an update on the Housing Strategy.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) adroddiad cynnydd o ran cyflawni'r blaenoriaethau a nodwyd yn y cynllun gweithredu ar gyfer y Strategaeth Tai Lleol 2019-24.

 

Er gwaethaf y sefyllfa argyfyngus, gwnaethpwyd cynnydd da. Mae blaenoriaethau allweddol yn y cynllun gweithredu wedi eu cyflawni. Bydd diweddariadau pellach yn parhau i gael eu rhannu gyda'r Pwyllgor.

 

O dan arweiniad y Cadeirydd, bu cydnabyddiaeth i'r Rheolwr Rhaglenni Tai, Mel Evans, sydd ar fin gadael y Cyngor. Cafodd ei ganmol gan y Prif Swyddog am ei ymroddiad a'i ymrwymiad i'w waith dros y blynyddoedd.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd i gefnogi’r argymhelliad gan y Cynghorydd Davies a’r Cynghorydd Rush. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn cefnogi'r cynnydd a wnaed fel rhan o Gynllun Gweithredu'r Strategaeth Dai, fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Lynne McAlpine

Dyddiad cyhoeddi: 04/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 20/01/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/01/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Accompanying Documents: