Manylion y penderfyniad

NEWydd Modernisation Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To seek Cabinet approval for the proposed phased implementation of NEWydd's Modernisation Programme

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Cynghorydd Mullin yr adroddiad a oedd yn nodi manylion y cynllun pontio gweithredol arfaethedig ar gyfer Arlwyo a Glanhau NEWydd Cyf ac amlinellodd gamau’r gweithrediad a oedd eu hangen i gyflawni’r targedau ar gyfer Rhaglen Foderneiddio NEWydd. 

 

Diolchodd y Prif Weithredwr i Gadeirydd y Cyngor, a oedd yn arsylwi’r cyfarfod, am gytuno i’r cyfarfod arbennig gan fod y penderfyniad yn un brys ac er buddioldeb. Eglurodd y rhesymau dros hynny, sef er mwy amddiffyn taliadau gadael.

 

Gofynnwyd nifer o gwestiynau, a’u hateb, ar ansawdd y bwyd, darpariaeth prydau dros dro, cynnyrch na ellir eu hailgylchu a’r fwydlen newydd a fyddai ar gael o Ionawr 2021.

 

Diolchodd yr aelodau i bob swyddog am y gwaith a wnaed i alluogi caniatáu ceisiadau gweithwyr.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo gweithrediad arfaethedig Rhaglen Foderneiddio NEWydd, a'r newidiadau i’r gwasanaeth arlwyo ysgol, fel nodir yn y cynllun pontio gweithredol; a

 

(b)       Cefnogi rhyddhau gweithwyr a oedd wedi gwneud cais am ddiswyddiad gwirfoddol erbyn 31 Medi 2020 i helpu i hwyluso gweithrediad y model gweithredu newydd.

Awdur yr adroddiad: Steve Jones

Dyddiad cyhoeddi: 20/01/2021

Dyddiad y penderfyniad: 03/12/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 03/12/2020 - Cabinet

  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  •