Manylion y penderfyniad

Capital Programme Monitoring 2020/21 (Month 6)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the Month 6 capital programme information for 2020/21.

Penderfyniadau:

            Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad a oedd yn crynhoi’r newidiadau a wnaed i Raglen Gyfalaf 2020/21 ers ei gosod ym mis Ionawr 2020 hyd at ddiwedd mis 6, ynghyd â’r gwariant hyd yma a’r sefyllfa derfynol a ragwelid.

 

            Eglurodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol bod gostyngiad net wedi bod yng nghyllideb y Rhaglen Gyfalaf o £3.419 miliwn yn ystod y cyfnod, a oedd yn cynnwys:

 

·         Cynnydd net o £3.028 miliwn yng nghyllideb y rhaglen (Cronfa’r Cyngor - £3.028 miliwn, y Cyfrif Refeniw Tai – £0.000);

·         Swm i’w ddwyn ymlaen i 2021/22, wedi’i gymeradwyo ym mis 4 o £6.420M;

·         Arbedion wedi’u nodi ym mis 6 o £0.027 miliwn.

 

            Eglurwyd manylion cynnwys y tabl, gan nodi bod y wybodaeth ynghlwm â phob maes yn y rhaglen wedi’i chynnwys yn Atodiad B.

           

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo'r adroddiad cyffredinol; a

 

 (b)      Chymeradwyo’r addasiadau o ran dwyn cyllid ymlaen.

Awdur yr adroddiad: Chris Taylor

Dyddiad cyhoeddi: 25/01/2021

Dyddiad y penderfyniad: 17/11/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/11/2020 - Cabinet

Yn effeithiol o: 26/11/2020

Accompanying Documents: