Manylion y penderfyniad

Review of Member/Officer Protocol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To adopt the amended Member/Officer Protocol.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) Protocol Aelod/Swyddog a ddiweddarwyd sydd yn nodi sut y dylai natur y berthynas rhwng aelodau etholedig a swyddogion cyflogedig weithio. Roedd y Protocol wedi cael ei ddiweddaru yn dilyn adolygiad gan y Pwyllgor Safonau ac roedd yn adlewyrchu canlyniadau gwaith ar ddelio ag achosion a Safon Sir y Fflint.Roedd y fersiwn ddiweddaraf o’r Protocol wedi cael ei ddosbarthu oedd yn cynnwys diwygiadau gan y Pwyllgor Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd yn ei gyfarfod diweddaraf.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig gan y Cynghorydd Phillips a’i eilio gan y Cynghorydd Paul Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y protocol diwygiedig yn cael ei gymeradwyo.

Awdur yr adroddiad: Robert Robins

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2020

Dyddiad y penderfyniad: 20/10/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/10/2020 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: