Manylion y penderfyniad

Ysgol Castell Alun - Capital Investment Project

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To seek approval to enter into a construction contract with Wilmott Dixon construction for the capital investment project at the school funded through the Council’s capital programme.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth i ymrwymo i gontract adeiladu gyda chwmni adeiladu Wilmott Dixon ar gyfer y prosiect buddsoddi cyfalaf yn yr ysgol wedi’i ariannu trwy raglen gyfalaf y Cyngor

 

Mae’r prosiect Buddsoddi Cyfalaf yn Ysgol Castell Alun wedi’i gynnwys yn Rhaglen Gyfalaf y Cyngor, mae rheolau caffael yn ei gwneud yn ofynnol i brosiectau dros werth penodol gael cymeradwyaeth y Cabinet i barhau.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cabinet yn cymeradwyo mynd i gytundeb gyda Willmott Dixon ar gyfer cyfnod adeiladau prosiect buddsoddiad yn Ysgol Castell Alun;

 

 (b)      Cymeradwyo diwygiad y cwmpas prosiect i ddod yn unol â’r cyllideb sydd ar gael; a

 

 (c)       Bod cynhwysiant o'r eitemau sydd wedi’u tynnu o'r prosiect fel opsiynau cost o fewn y cytundeb ar gyfer adferiad posibl os yw cyllideb ar gael i'w chymeradwyo.

Awdur yr adroddiad: Damian Hughes

Dyddiad cyhoeddi: 19/01/2021

Dyddiad y penderfyniad: 22/09/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/09/2020 - Cabinet

  • Restricted enclosure  
  •