Manylion y penderfyniad

Terms of Reference of the Committee

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To receive the terms of reference of the new Committee as agreed by Council.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad yngl?n â Chylch Gorchwyl y Pwyllgor yn cynghori fod pob un o’r Pwyllgorau wedi eu newid o ganlyniad i’r adolygiad. Mae’r Gwasanaethau Adfywio wedi eu trosglwyddo i’r Pwyllgor hwn o’r hen Bwyllgor Cymuned a Menter:-

 

·         Cymunedau’n Gyntaf

·         Datblygu Economaidd a Thwristiaeth

·         Menter

·         Partneriaeth Adfywio

·         Cynllun Datblygu Gwledig

·         Croeso Cymru

 

Symudwyd yr argymhellion yn yr adroddiad gan y Cynghorydd Paul Shotton ac fe'i heiliwyd gan y Cynghorydd Sean Bibby.

 

            PENDERFYNWYD:

 

Bod y cylch gorchwyl, fel y cytunwyd arno gan y Cyngor ac sydd yn atodiad i’r adroddiad, yn cael ei nodi.

Awdur yr adroddiad: Robert Robins

Dyddiad cyhoeddi: 25/11/2020

Dyddiad y penderfyniad: 21/09/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 21/09/2020 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: