Manylion y penderfyniad

Treasury Management Annual Report 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To present the draft Annual Treasury Management Report for 2019/20 for recommendation to Council.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad a oedd yn cyflwyno Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys drafft ar gyfer 2019/20 i’w argymell i’r Cyngor ei gymeradwyo.

 

            Yn unol â Rheolau Gweithdrefn Ariannol y Cyngor, adolygwyd yr Adroddiad Blynyddol gan y Pwyllgor Archwilio ar 23 Gorffennaf 2020 i’w gyflwyno i’r Cyngor ar 20 Hydref 2020 yn amodol ar argymhelliad y Cabinet i’w gymeradwyo.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys yn cael eu cymeradwyo a'u hargymell i'r Cyngor.

Awdur yr adroddiad: Louise Elford

Dyddiad cyhoeddi: 19/01/2021

Dyddiad y penderfyniad: 22/09/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/09/2020 - Cabinet

Accompanying Documents: