Manylion y penderfyniad

Care Inspectorate Wales (CIW) Annual Performance Letter

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To present the content of the recent Care Inspectorate Wales (CIW) Annual Performance Letter published on the 2nd July 2020.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Jones adroddiad a oedd yn cyflwyno cynnwys Llythyr Perfformiad Blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru a gyhoeddwyd ar 2 Gorffennaf 2020.

 

Bob blwyddyn roedd llythyr yn cael ei anfon at bob awdurdod lleol yng Nghymru a’i gyhoeddi ar wefan CIW. Roedd pob llythyr yn crynhoi gwerthusiad CIW ar berfformiad mewn perthynas â gwasanaethau plant ac oedolion yn ystod y flwyddyn ariannol ac yn cael eu hadrodd yn erbyn y pedwar egwyddor craidd. Yn ogystal mae’r llythyr yn nodi rhaglen waith unigol y CIW i adolygu perfformiad yn ystod y flwyddyn sy’n dod.

 

Dywedodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) ei fod yn adroddiad cadarnhaol gyda chydnabyddiaeth o brosiectau blaengar. Amlinellwyd rhai heriau yn yr adroddiad a chafodd yr ymateb gweithredol ei atodi i’r adroddiad.

 

Dywedodd y Prif Weithredwr bod hwn yn adborth cyson a ddaeth i law gan y CIW a oedd yn rhoi hyder i’r Cyngor.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod cynnwys llythyr Perfformiad Blynyddol ac asesiad Arolygiaeth Gofal Cymru o berfformiad yr awdurdod yn ystod blwyddyn 2019/20 yn cael ei nodi a bod y Cabinet yn cael ei sicrhau ganddo; a

 

 (b)      Nodi bod Cynllun Adolygu Perfformiad Arolygiaeth Gofal Cymru 2020/21 wedi'i oedi, a bydd y Cyngor yn cael eu hysbysu pan fydd y rhaglen o arolygiaethau yn ailddechrau.

Awdur yr adroddiad: Jane Davies

Dyddiad cyhoeddi: 19/01/2021

Dyddiad y penderfyniad: 22/09/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/09/2020 - Cabinet

Accompanying Documents: