Manylion y penderfyniad

Prudential Indicators - Actuals 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provides details of the Council’s actual Prudential Indicators for 2019/20 compared with the estimates set for Prudence and Affordability.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad Dangosyddion Darbodus – Gwirioneddol 2019/20 ac eglurodd o dan y Cod Materion Ariannol ar gyfer Arian Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol, roedd Cynghorau angen gosod ystod o Ddangosyddion Darbodus. 

 

                        Mae’r adroddiad yn cynnwys manylion ynghylch gwir Ddangosyddion Darbodus y Cyngor ar gyfer 2019/20 o’i gymharu â’r amcangyfrifon a bennwyd o ran:

 

·         Dangosyddion Darbodus ar gyfer Pwyll; a

·         Dangosyddion Darbodus ar gyfer Fforddiadwyedd.

 

Roedd y Cynghorydd Carver, fel Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yn gwneud y sylwadau canlynol: 

 

 “Rwy’n fodlon gyda’r adroddiad ac rwy’n llongyfarch staff y Cyngor am eu cyflawniadau ariannol wrth gadw uwchben heriau COVID-19 na ddisgwyliwyd chwe mis yn ôl.

 

            PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Chris Taylor

Dyddiad cyhoeddi: 26/08/2020

Dyddiad y penderfyniad: 16/06/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/06/2020 - Cabinet

Accompanying Documents: