Manylion y penderfyniad

Sale of Hope Hall Farm, Hope

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Penderfyniadau Aelodau Cabinet Unigol, Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To support the sale of Hope Hall Farm, Hope comprising 101 acres of agricultural land, house and associated out buildings.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) yr adroddiad ac esboniodd fod y Cyngor yn berchen ar y rhydd-ddaliad i Hope Hall Farm, Yr Hôb.

 

Roedd y fferm wedi’i rhannu i dair llain:

 

·         Y fferm a 101 erw o dir;

·         Llain 7 erw sy’n cael ei gwaredu ar wahân; a

·         Thir a gedwir sy’n wynebu’r briffordd pe bai modd ei ddatblygu yn y dyfodol.

 

Byddai gwerthu yn amodol ar gymal adfachu a fyddai’n aros mewn grym am y 25 mlynedd nesaf.

 

            Fel Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol, fe wnaeth y Cynghorydd Carver y sylwadau canlynol:

 

 ‘Fel Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol, rwy’n ei gweld hi’n od bod y mater o werthu Hope Hall Farm yn cael ei gyflwyno ger bron y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol a’r Cabinet, rai misoedd ar ôl gwerthu. Yn ôl yr adroddiad, yn dilyn cefnogaeth Bwrdd y Rhaglen Asedau Cyfalaf i gael gwared ar y fferm ym mis Chwefror 2018, cafodd ei gwerthu drwy dendr anffurfiol ym mis Tachwedd 2019.  

 

Rwy’n derbyn er y byddai wedi bod yn well petai’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol a’r Cabinet wedi cael eu cynnwys yn gynt, yn sicr yn y sefyllfa bresennol mae’n bosib y buasai cyflwr y farchnad wedi gwaethygu a’r prynwr wedi ailfeddwl y swm a gynigiwyd. Felly, o dan yr amgylchiadau, nid oes gennyf wrthwynebiad i’r argymhelliad bod y Cabinet yn cefnogi gwerthu Hope Hall Farm, Yr Hôb, sy’n cynnwys 101 erw o dir amaethyddol, t? a thai allan cysylltiedig.’

 

            Cefnogodd y Cynghorydd Mullin, yr Aelod Cabinet Rheolaeth Gorfforaethol ac Asedau, yr argymhelliad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Cabinet yn cefnogi gwerthiant Hope Hall Farm, Yr Hôb sy’n cynnwys 101 erw o dir amaethyddol, t? a thai allan cysylltiedig.

Awdur yr adroddiad: Lynne McAlpine

Dyddiad cyhoeddi: 17/11/2020

Dyddiad y penderfyniad: 12/05/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/05/2020 - Penderfyniadau Aelodau Cabinet Unigol

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •