Manylion y penderfyniad

Financial Procedure Rules

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To approve the Financial Procedure Rules.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol y Rheolau Gweithdrefn Ariannol arfaethedig oedd wedi cael ei ddiweddaru yn dilyn mân ddiwygiad gan y Pwyllgor Archwilio a’r Pwyllgor Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd.

 

Wrth gynnig yr argymhelliad, diolchodd y Cynghorydd Chris Dolphin i’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol a’i dîm am eu gwaith. Eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd Banks.

 

Fe soniodd y Cynghorydd Richard Jones am gyfeiriadau at werth am arian a gofynnodd sut y gallai hyn gael ei fesur yn effeithiol, ac fe awgrymodd y gallai’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol drafod hyn ymhellach. Rhoddodd y Prif Weithredwr enghraifft pan gafodd y rheolau eu gweithredu gan werthuso ansawdd a gwerth am arian tra’n dyfarnu contractau.Dywedodd y gellir edrych ar waith ar fuddsoddiadau cyfalaf mewn rhagor o fanylder yn y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r Rheolau Gweithdrefn Ariannol wedi’u diweddaru.

Awdur yr adroddiad: Sara Dulson

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2020

Dyddiad y penderfyniad: 20/10/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/10/2020 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: