Manylion y penderfyniad

Sale of Newtech Square, Deeside Business Park, Deeside, CH5 2NT

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Penderfyniadau Aelodau Cabinet Unigol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To approve the sale of Newtech Square, Deeside Business Park, Deeside, CH5 2NT

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) yr adroddiad ac esboniodd fod y Cyngor yn berchen ar y rhydd-ddaliad i Newtech Square.  Nid oedd y tenant diweddaraf yno mwyach ac roedd yn dymuno arfer ei gymal terfynu yn 2021. 

 

Yn dilyn prisiad annibynnol, ystyriwyd cynnig a wnaed i’r Cyngor yn un derbyniol ac argymhellwyd ei gymeradwyo.

 

Fel Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol, cyflwynodd y Cynghorydd Carver, y sylwadau canlynol:

 

 ‘Rydw i fel Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yn credu:

 

(1)       bod tenant 1 Newtech Square wedi arfer ei gymal terfynu ac er gwaethaf yr ymdrech i farchnata’r eiddo er mwyn aseinio neu isosod heb lwyddiant. Dangosodd gwmni fferyllol, sydd eisoes wedi’i leoli ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, ddiddordeb yn yr eiddo ac ystyriwyd cynnig y cwmni yn dderbyniol.

 

(2)       Mae gan y Cyngor adeilad i gael gwared ohono, mae ganddo brynwr sydd wedi gwneud cynnig derbyniol a fydd yn arbed y Cyngor rhag gorfod talu Tâl Gwasanaeth o £8,000 y flwyddyn ac Ardrethi Annomestig o oddeutu £6,875 y flwyddyn os nad yw’r cynnig yn cael ei dderbyn a’r eiddo yn aros yn wag.

 

Felly, o dan yr amgylchiadau, nid oes gennyf wrthwynebiad i’r cynnig i dderbyn y cynnig’.

 

            Cefnogodd y Cynghorydd Mullin, yr Aelod Cabinet Rheolaeth Gorfforaethol ac Asedau, yr argymhelliad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Cabinet yn cefnogi gwerthiant Newtech Square, swyddfa a gofod labordy 22,500 troedfedd sgwâr ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Awdur yr adroddiad: Lynne McAlpine

Dyddiad cyhoeddi: 17/11/2020

Dyddiad y penderfyniad: 12/05/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/05/2020 - Penderfyniadau Aelodau Cabinet Unigol

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •