Manylion y penderfyniad

Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To inform the Committee of the actions resulting from points raised at previous Audit Committee meetings.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiad diweddariad ar gynnydd ar weithredoedd o gyfarfodydd blaenorol. Roedd y mwyafrif wedi cael eu cwblhau ar wahân i’r cynlluniau i gynyddu cyfranogiad Aelodau, a byddai adroddiad yn cael ei dderbyn yn y cyfarfod nesaf.

 

Cafodd cynnig y Cynghorydd Heesom i gefnogi’r adroddiad, yn hytrach na’i dderbyn, ei eilio gan y Cynghorydd Paul Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cefnogi’r adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 26/11/2020

Dyddiad y penderfyniad: 09/09/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/09/2020 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: