Manylion y penderfyniad

Domestic Energy Programmes

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide an update on the approaches taken to tackling fuel poverty in Flintshire.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) adroddiad i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y dulliau a ddefnyddir gan dîm Rhaglen Arbed Ynni Domestig y Cyngor i fynd i'r afael â thlodi tanwydd yn Sir y Fflint.

 

Cafodd yr adroddiad, a oedd yn cynnwys enghreifftiau dienw o gymorth a roddwyd i drigolion i wella ansawdd eu bywyd, glod gan Bwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd.

 

Yn ystod y drafodaeth, talodd yr Aelodau deyrnged i'r gwaith pwysig a wnaed gan y tîm a'u hymgysylltiad cadarnhaol â thrigolion i roi sicrwydd a chynorthwyo gyda materion eraill.  Cytunodd y Prif Swyddog adrodd yr adborth cadarnhaol yn ôl i’r tîm.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r cynnydd rhagorol a wnaed wrth ddarparu rhaglenni effeithlonrwydd ynni domestig i gefnogi cartrefi sy'n brin o danwydd yn Sir y Fflint a bod y maes gwaith hwn yn parhau i gael ei gefnogi fel blaenoriaeth i’r Cyngor yn y dyfodol.

Awdur yr adroddiad: Niall Waller

Dyddiad cyhoeddi: 12/08/2020

Dyddiad y penderfyniad: 17/03/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/03/2020 - Cabinet

Yn effeithiol o: 26/03/2020

Accompanying Documents: