Manylion y penderfyniad

Insurance Services Tender 2020

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide details of the arrangements for the evaluation of the Insurance Tender.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol adroddiad Tendr Gwasanaethau Yswiriant 2020 a oedd yn darparu manylion o ymarfer tendro cyfnodolyn swyddogol yr Undeb Ewropeaidd a gyflawnir ac yn cael ei reoli gan Frocer y Cyngor ynghyd â staff caffael ac yswiriant.

 

                        Mae Rheolau'r Weithdrefn Gontractau yn datgan bod angen i unrhyw gontract tu hwnt i £2.000M gael ei adrodd i’r Cabinet.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Nodi’r trefniadau ar gyfer caffael Gwasanaethau Yswiriant; ac

 

 (b)      Yn dilyn gwerthusiad llawn a chadarn o’r cynigion, dirprwyo’r awdurdod i’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol i wobrwyo’r Cytundebau Hirdymor i’r ymgeiswyr llwyddiannus.

Awdur yr adroddiad: Andrew Elford

Dyddiad cyhoeddi: 11/08/2020

Dyddiad y penderfyniad: 18/02/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/02/2020 - Cabinet

Yn effeithiol o: 27/02/2020

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •