Manylion y penderfyniad

Waste Permitting and Data Flow

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide Scrutiny with details of the reporting mechanism for waste material in order that recycling performance can be measured.

Penderfyniadau:

Yn dilyn cais gan y Pwyllgor Craffu, cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Rheoleiddio yr adroddiad am drosolwg trwyddedu gwastraff a gweithgareddau adrodd llif data o fewn y Cyngor. Y pwyntiau allweddol oedd;

 

·         Trwyddedu gwastraff

·         Dyletswydd gofal

·         Cludydd gwastraff

·         Adrodd gwastraff

Roedd y Cadeirydd ac Aelodau yn hapus iawn gyda manylder yr adroddiad a’r hyn oedd wedi cael ei wneud ac fe wnaethant eu hannog nhw i gario ymlaen gyda’r gwaith da. Dywedodd y Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant) a Rheolwr Gwasanaethau Rheoleiddio y byddent yn cyfleu eu canmoliaeth yn ôl iddynt.

 

Cynigiwyd yr argymhellion gan y Cynghorydd Owen Thomas ac fe'u heiliwyd gan y Cynghorydd Sean Bibby.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Steve Jones

Dyddiad cyhoeddi: 05/08/2020

Dyddiad y penderfyniad: 10/03/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/03/2020 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Accompanying Documents: