Manylion y penderfyniad

Initial Roll-Out of Electric Vehicle Charging Points in Flintshire

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval for the installation of the first tranche of Electric Vehicle Charging (EVC) points in Flintshire.

Penderfyniadau:

                         Cyflwynodd y Cynghorydd Thomas yr adroddiad ar y Cyflwyniad Cychwynnol o Bwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan yn Sir y Fflint oedd yn gofyn am gymeradwyaeth i ariannu wyth o safleoedd blaenoriaeth Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan (ECPs) a nodwyd yn sgil astudiaeth ddichonoldeb ddiweddar.

 

                        Ar ôl llwyddo i gael grant yn 2018, gwnaed astudiaeth i ganfod:

 

  • Y lleoliadau mwyaf addas ar gyfer gosod pwyntiau ECP;
  • Y costau cysylltiedig a’r opsiynau ar gyfer darpariaeth barhaus ym mhob lleoliad; a
  • Rheoli pwyntiau ECP, a’r galw amdanynt, mewn ardaloedd gwledig

 

O ganlyniad i’r broses asesu, nodwyd yr 8 safle sydd yn yr adroddiad fel blaenoriaethau. Byddai’r math o bwynt gwefru a osodir ym mhob lleoliad yn ystyried natur unigol y defnydd tebygol.

 

Byddai’r Cyngor yn gwneud cais am arian drwy’r Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel (OLEV) oedd yn caniatáu i awdurdodau lleol dderbyn arian tuag at gostau gosod pwyntiau gwefru preswyl ar y stryd ar gyfer cerbydau trydan. Byddai’r cynllun grant yn cynnwys hyd at 75% o gost cyfalaf caffael a gosod y pwynt gwefru gyda’r 25% oedd yn weddill yn cael ei ariannu drwy gynghorau unigol.

 

            PENDERFYNWYD:

           

            Cymeradwyo cais am arian cyfalaf gan Lywodraeth Cymru i osod Pwyntiau Gwefru Trydan mewn 8 lleoliad blaenoriaeth o ganlyniad i astudiaeth ddichonoldeb drwy’r Sir.

Awdur yr adroddiad: Steve Jones

Dyddiad cyhoeddi: 17/04/2020

Dyddiad y penderfyniad: 17/12/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/12/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 04/01/2020

Accompanying Documents: