Manylion y penderfyniad

Anti-Fraud and Corruption Strategy and Fraud Response Plan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To seek approval to the changes made within the Council’s Anti-Fraud and Corruption Strategy and Fraud Response Plan.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) y Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredigaeth ac adroddiad y Cynllun Ymateb i Dwyll a ysgrifennwyd er lles gweithwyr, Aelodau, y cyhoedd, sefydliadau a busnesau sy’n delio gyda'r Cyngor a ddisgwylir i weithredu ag uniondeb hefyd.

 

            Amlinellodd y Strategaeth ymrwymiad y Cyngor i atal a chanfod twyll a’i bolisi ‘dim goddefgarwch’ tuag at weithredoedd twyll a llygredigaeth tebyg.

 

            Roedd yr adroddiad wedi cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ar 27 Tachwedd lle cafodd ei gefnogi.

 

            Cynigiodd y Cynghorydd Heesom gymeradwyo’r argymhellion yn yr adroddiad ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Hardcastle.

 

            Ar ôl eu rhoi i bleidlais, cymeradwywyd yr argymhellion.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Y dylid cymeradwyo'r Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredigaeth ddiwygiedig; ac

 

(b)       Y dylid cymeradwyo’r Cynllun Ymateb i Dwyll diwygiedig.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 15/04/2020

Dyddiad y penderfyniad: 10/12/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/12/2019 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: