Manylion y penderfyniad

Theatr Clwyd Trust Model Transition Staged Update Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To receive a staged report on progress to date of transferring Theatr Clwyd to a new governance model under the Council’s Alternative Delivery Model (ADM) by April 2021

Penderfyniadau:

                        Cyflwynodd y Prif Wethredwr Adroddiad Diweddaru Fesul Cam Trawsnewid Model Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd oedd yn darparu manylion am y cynnydd hyd yma. 

 

Bydd angen gwneud penderfyniad terfynol yngl?n â throsglwyddo erbyn canol 2020 i ganiatau digon o amser ar gyfer cynllunio i drawsnewid.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Cabinet yn cael ei sicrhau o gynnydd tuag at drawsnewid diogel i fodel ymddiriedolaeth annibynnol ar gyfer Theatr Clwyd, ar ffurf cwmni a gyfyngir drwy warant gyda statws elusennol, ar gyfer 1 Ebrill 2021; a

 

(b)       Bod penderfyniad terfynol i drosglwyddo’n cael ei wneud yn 2020 - yn seiliedig ar adroddiad diwydrwydd dyladwy terfynol llawn.

Awdur yr adroddiad: Neal Cockerton

Dyddiad cyhoeddi: 17/04/2020

Dyddiad y penderfyniad: 17/12/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/12/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 04/01/2020

  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  •