Manylion y penderfyniad

Review of the Environmental Enforcement Policy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval of the revised Environmental Enforcement Policy.

Penderfyniadau:

            Cyflwynodd y Cynghorydd Thomas yr adroddiad ar Adolygu Polisi Gorfodaeth Amgylcheddol, oedd yn darparu polisi a adolygwyd i adlewyrchu’r gwahanol newidiadau, i ddeddfwriaeth a threfniadau gweithredu’r portffolio, ers i’r polisi gael ei gymeradwyo yn 2013.

 

            Roedd prif feysydd ffocws y polisi’n cynnwys:

 

·         Gollwng sbwriel;

·         Rheoli gwastraff – yn cynnwys gorfodaeth  gwastraff ochr ffordd a defnyddio cynwysyddion casglu gwastraff yn briodol a dychwelyd biniau ar ôl i’r lorïau casglu sbwriel alw;

·         Gwaredu gwastraff masnachol;

·         Tipio anghyfreithlon;

·         Graffiti;

·         Gosod posteri heb ganiatâd;

·         Gorchmynion rheoli c?n;

·         C?n crwydr;

·         Safleoedd sy’n niweidiol i amwynder lleol ardal;

·         Hysbysiadau iechyd cyhoeddus statudol;

·         Ardaloedd rheoli yfed;

·         Cerbydau wedi’u gadael;

·         Trolis archfarchnadoedd wedi’u gadael;

·         Rhwystr ar y briffordd gyhoeddus a rhwydwaith hawl tramwy;

·         Mwd neu rwystr arall ar y briffordd gyhoeddus;

·         Troseddau parcio ar y stryd ac oddi ar y stryd.

 

            PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r newidiadau i Bolisi Gorfodaeth Amgylchedd y Cyngor.

Awdur yr adroddiad: Steve Jones

Dyddiad cyhoeddi: 17/04/2020

Dyddiad y penderfyniad: 17/12/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/12/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 04/01/2020

Accompanying Documents: