Manylion y penderfyniad

Treasury Management Mid-Year Review 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the draft Treasury Management Mid-Year Review for 2019/20 for recommendation to Council.

Penderfyniadau:

                        Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad ar Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 2019/20 oedd yn cyflwyno gwybodaeth ar gyfer ei chymeradwyo a’i hargymell i’r Cyngor. 

 

Roedd yr adroddiad wedi’i ystyried gan y Pwyllgor Archwilio ar 18 Tachwedd lle cafodd ei gefnogi.

 

PENDERFYNWYD:

 

            Bod Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 2019/20 yn cael ei gymeradwyo a’i argymell i’r Cyngor.

Awdur yr adroddiad: Liz Thomas

Dyddiad cyhoeddi: 17/04/2020

Dyddiad y penderfyniad: 17/12/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/12/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 04/01/2020

Accompanying Documents: