Manylion y penderfyniad

Review of Streetlighting Policy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To seek approval of the revised Streetlighting Policy

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Thomas yr adroddiad ar Adolygu Polisi Goleuadau Stryd oedd yn pwysleisio’r angen am adolygiad pellach mewn ymateb i nifer o ddatblygiadau sylweddol yn y gwasanaeth, yn arbennig yn nhermau opsiynau arbed ynni a’r gwelliannau yn sgil hynny i effeithlonrwydd cyfarpar trydanol a ddefnyddir ar y rhwydwaith.

 

Eglurodd Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant) fod a wnelo’r prif newidiadau ag archwiliadau gyda’r nos; archwiliadau wedi’u trefnu, a phrofion trydanol. Roedd gwybodaeth lawn am hyn yn yr adroddiad.

 

 

PENDERFYNWYD:

           

            Cymeradwyo’r Polisi Goleuadau Stryd diwygiedig.

Awdur yr adroddiad: Steve Jones

Dyddiad cyhoeddi: 17/04/2020

Dyddiad y penderfyniad: 17/12/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/12/2019 - Cabinet

Accompanying Documents: