Manylion y penderfyniad

Overview & Scrutiny Annual report 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd adroddiad i ystyried a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 2018/19. Rhoddodd wybodaeth gefndir a dywedodd bod yr Adroddiad Blynyddol yn rhoi sicrwydd i’r Cyngor bod y swyddogaeth Trosolwg a Chraffu yn cyflawni ei rôl gyfansoddiadol.Roedd Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu drafft ar gyfer 2018/19 wedi’i atodi i’r adroddiad. 

 

Cafodd y cais i gymeradwyo Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu ei gynnig gan y Cynghorydd Chris Bithell a’i eilio gan y Cynghorydd Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 2018/19 sydd wedi’i atodi i’r adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 04/02/2020

Dyddiad y penderfyniad: 27/11/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/11/2019 - Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Accompanying Documents: