Manylion y penderfyniad

Quarter 3 Council Plan 2019/20 Monitoring Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2019/20

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu'r adroddiad a oedd yn darparu  crynodeb o’r gwaith monitro cynnydd ar gyfer chwarter 3 (Hydref - Rhagfyr 2019) 2019/20 ar gyfer blaenoriaethau Cynllun y Cyngor ‘Cyngor sy’n Cysylltu’, ‘Cyngor Gofalgar’, a ‘Chyngor Uchelgeisiol’ sydd yn berthnasol i’r Pwyllgor. Dywedodd fod yr ail adroddiad monitro ar gyfer Cynllun y Cyngor 2019/20 yn adroddiad cadarnhaol gydag 89% o weithgareddau'n gwneud cynnydd da ac 89% yn debygol o gyflawni'r canlyniadau a fwriadwyd. Yn ogystal â hyn, roedd 81% o'r dangosyddion perfformiad wedi'u diwallu neu wedi rhagori ar y targed. Roedd y risgiau yn cael eu rheoli'n llwyddiannus gyda'r mwyafrif yn cael eu hasesu’n risgiau cymedrol (71%) neu’n fân risgiau/risgiau ansylweddol (18%).  Ni nodwyd unrhyw risgiau mawr ar gyfer y Pwyllgor. 

 

Cynigiodd y Cynghorydd David Wisinger yr argymhelliad yn yr adroddiad ac eiliwyd gan y Cynghorydd Paul Johnson. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 05/10/2020

Dyddiad y penderfyniad: 16/03/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/03/2020 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Accompanying Documents: