Manylion y penderfyniad

059568 - R - Outline Application for the Erection of an Agricultural Workers Dwelling at Maes Alyn Farm, Loggerheads Road, Cilcain.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Rhoi caniatâd cynllunio, yn erbyn argymhelliad y swyddog, yn ddarostyngedig ar amodau priodol a/neu Rwymedigaeth A106. Bydd amodau o’r fath yn cael eu dirprwyo i’r Prif Swyddog i benderfynu ar y cyd â’r ymgeisydd a’r Aelod Lleol. Adroddiad ar yr amodau i’w gyflwyno gerbron y Pwyllgor Cynllunio yn y dyfodol.

Awdur yr adroddiad: Lesley Ambrose

Dyddiad cyhoeddi: 11/02/2020

Dyddiad y penderfyniad: 04/12/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 04/12/2019 - Pwyllgor Cynllunio

Accompanying Documents: