Manylion y penderfyniad

060270 - A - Full Application - Construction of Extension to an Existing Industrial Building (USe Class B2), Together with Associated Landsscaping, Service YArd and Drainage Infrastructure at Smurfit Kappa, Maes Gwern, Mold Business Park, Mold

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Yn unol ag argymhelliad y swyddog, rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd a’r Economi) i roi caniatâd cynllunio, yn ddarostyngedig i’r amodau yn yr adroddiad a’r amod ychwanegol ar gyfyngu lefelau s?n a nodwyd yn y sylwadau hwyr.

Awdur yr adroddiad: Lesley Ambrose

Dyddiad cyhoeddi: 14/11/2019

Dyddiad y penderfyniad: 02/10/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Cynllunio

Accompanying Documents: