Manylion y penderfyniad

Appointment of a Lay Member to the Audit Committee

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider appointing the preferred candidate for the Lay Member vacancy on the Audit Committee

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cadeirydd adroddiad i ofyn i’r Cyngor ystyried penodi’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer y sedd Aelod Lleyg wag ar y Pwyllgor Archwilio.

 

                        Dywedodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) fod y Cyngor, yn y Cyfarfod Blynyddol, wedi penderfynu penodi aelod lleyg ychwanegol i’r Pwyllgor Archwilio. Cafwyd pedwar ymgeisydd, ac yn dilyn cyfweliad, argymhellwyd y dylid penodi Allan Rainford. Darparodd wybodaeth gefndirol a chyfeiriodd at grynodeb o yrfa Allan Rainford a atodwyd i’r adroddiad.                               

 

Dywedodd y Cynghorydd Chris Dolphin, Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio, y byddai sgiliau a phrofiad Mr Rainford o fudd mawr i’r Pwyllgor ac roedd yn argymell yn gryf y dylid ei benodi fel yr aelod lleyg newydd i’r Pwyllgor Archwilio. Eiliodd y Cynghorydd Marion Bateman y cynnig. Derbyniwyd yr argymhelliad drwy bleidlais.         

 

            PENDERFYNWYD:

 

            Penodi Allan Rainford i’r Pwyllgor Archwilio hyd at ddiwedd Rhagfyr 2023.

Awdur yr adroddiad: Gareth Owens

Dyddiad cyhoeddi: 20/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 11/09/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 11/09/2019 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: