Manylion y penderfyniad

056875 - General Matters - Full Application - Extension to Provide Stroage in Connection with the Existing Lawful Use at Marcher Court, Sealand Road, Sealand.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a nodir yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

Awdur yr adroddiad: Lesley Ambrose

Dyddiad cyhoeddi: 05/02/2020

Dyddiad y penderfyniad: 24/07/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 24/07/2019 - Pwyllgor Cynllunio

Accompanying Documents: