Manylion y penderfyniad

Flintshire Food Enterprise and the Food Poverty Response

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval in principle for the formation of a Flintshire Food Enterprise.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Hughes adroddiad Mentrau Bwyd a Thlodi Bwyd Sir y Fflint, a oedd yn darparu manylion model busnes arfaethedig ar gyfer busnes menter gymdeithasol newydd lle byddai gan bob partner hawliau cyfartal ar gyfer rheoli a chyflenwi’r gweithrediad.

 

                        Croesawodd yr Aelodau yr adroddiad a’r cynigion ac y byddent yn croesawu adroddiad diweddaru ar gam diweddarach.

 

PENDERFYNWYD:

           

            Bod y Cabinet yn cytuno mewn egwyddor i barhau â’r model Menter Gymdeithasol newydd a fydd yn gwneud cyfraniad sylweddol i leihau tlodi bwyd yn y Sir.

Awdur yr adroddiad: Jen Griffiths

Dyddiad cyhoeddi: 19/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 16/07/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/07/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 25/07/2019

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •