Manylion y penderfyniad

Supplementary Financial Information to Draft Statement of Accounts 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide Members with supplementary financial information to accompany the draft accounts as per the previously agreed Notice of Motion.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol yr wybodaeth ariannol atodol i Ddatganiad Cyfrifon drafft 2018/19, yn unol â’r cais a wnaethpwyd yn y Rhybudd o Gynnig a gymeradwywyd gan y Cyngor yn 2013.

 

Roedd y wybodaeth yngl?n â swyddi a oedd yn benodiadau dros dro’n dangos y symiau a dalwyd i sefydliadau am drefniadau o’r fath ac nid oedd o reidrwydd yn adlewyrchu cyflogau’r rhai dan sylw.  Roedd y costau am ymgynghorwyr a swyddi nad oeddent yn rhai parhaol ar draws y Cyngor yn cynnwys costau blynyddol damcaniaethol pe cyflogid y bobl dan sylw am y flwyddyn gyfan, yn ogystal â’r costau gwirioneddol a ysgwyddid.

 

Cynigodd y Cynghorydd Woolley gymeradwyo’r argymhellion, ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Dunbobbin.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Gary Ferguson

Dyddiad cyhoeddi: 07/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 10/07/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/07/2019 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: