Manylion y penderfyniad

NEWydd Catering and Cleaning Ltd – Progress Review and Revised Business Plan for 2019-2022

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide a review of performance against the 2018/19 Business Plan and seek approval for the Business Plan for 2019/20 to 2021/22.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin y cyflwyniad oedd yn rhoi manylion cynnydd NEWydd Catering and Cleaning Ltd hyd yma.

 

                        Roedd yr adroddiad yn rhoi’r cyfle i’r Cabinet adolygu sut roedd y trosglwyddiad i fusnes hyd braich wedi datblygu a chyfeiriad bwriedig y busnes dros y ddwy flynedd nesaf yn ystod cam nesaf y prosiect.

 

PENDERFYNWYD:

           

             (a)      Nodi cynnydd NEWydd Catering and Cleaning Limited yn ystod y flwyddyn

gyntaf o fasnachu; a

 

             (b)      Bod y Cynllun Busnes ar gyfer dyfodol y gwasanaeth yn cael ei gefnogi a’i

gymeradwyo.

Awdur yr adroddiad: Steve Jones

Dyddiad cyhoeddi: 07/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 18/06/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/06/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 27/06/2019

Accompanying Documents:

  • NEWydd Catering and Cleaning Ltd – Progress Review and Revised Business Plan for 2019-2022
  • Appendix 1 - NEWydd Catering and Cleaning Ltd – Progress Review and Revised Business Plan for 2019-2022