Manylion y penderfyniad

SCHEDULE OF REMUNERATION FOR 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

For Council to approve the schedule of remuneration for
elected and co-opted Members for 2019/20 for publication,
now all appointments have been made.

Penderfyniadau:

Eglurodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) fod yn rhaid i’r Cyngor baratoi Rhestr Taliadau Cydnabyddiaeth ar gyfer aelodau etholedig a chyfetholedig bob blwyddyn. Gan fod yr holl benodiadau bellach wedi’u gwneud i ‘swyddi ar gyflogau uwch’ roedd y Rhestr Taliadau Cydnabyddiaeth ar gyfer 2019/20, y mae'n rhaid ei chyhoeddi cyn 31 Gorffennaf 2019, wedi’i chwblhau a’i hatodi i’w gymeradwyo.

 

                        Dywedodd y Prif Swyddog fod llefydd gwag i enwebu aelodau cyfetholedig ar gyfer y Pwyllgor Archwilio, y Pwyllgor Safonau, a Phwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid, a gofynnwyd i’r Cyngor awdurdodi’r Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd i ychwanegu enwau at y rhestr ar ôl cael eu penodi a chyn cyhoeddi’r rhestr. Aeth yn ei flaen i ddweud bod yr adroddiad hefyd yn delio â mater yn ymwneud â thalu Aelodau cyfetholedig Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd.

 

            PENDERFYNWYD:

 

(a)          Cymeradwyo’r Rhestr Taliadau Cydnabyddiaeth a gwblhawyd ar gyfer  2019/20 sydd wedi’i hatodi a’i gymeradwyo i’w chyhoeddi;

 

(b)          Awdurdodi’r Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd i ychwanegu enwau aelodau cyfetholedig ar gyfer y Pwyllgor Archwilio, y Pwyllgor Safonau, a Phwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid; a

 

(c)        Nodi y rhoddir y gorau i dalu aelodau cyfetholedig o ddechrau blwyddyn fwrdeistrefol 2019/20.

 

Awdur yr adroddiad: Robert Robins

Dyddiad cyhoeddi: 23/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 18/06/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/06/2019 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: