Manylion y penderfyniad

Joint Procurement Service Annual Report 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To receive a performance update report on the Joint Procurement Service with Denbighshire County Council.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Caffael ar y Cyd ar gyfer 2018/29 a oedd yn adrodd ar y gweithgareddau a’r perfformiad yn erbyn y targedau a oedd yn deillio o’r Strategaeth Gaffael.

 

                        Esboniodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) bod Cytundeb Lefel Gwasanaeth a oedd yn llywodraethu’r ffordd yr oedd y gwasanaeth yn cael ei gyflenwi.  Roedd yr adroddiad hefyd yn cwmpasu holl agweddau’r gwasanaeth, gan gynnwys y gyllideb a strwythur, yn ogystal â pherfformiad yn erbyn ei Ddangosyddion Perfformiad Allweddol. 

 

PENDERFYNWYD:

           

            Y dylid cymeradwyo’r adroddiad blynyddol ar berfformiad a’r camau gweithredu arfaethedig i wella perfformiad, lle byddai angen.

Awdur yr adroddiad: Gareth Owens

Dyddiad cyhoeddi: 19/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 16/07/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/07/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 25/07/2019

Accompanying Documents: