Manylion y penderfyniad

Food Service Plan 2019-20 for Flintshire County Council

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To approve the Food Service Plan 2019-20.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bithell Gynllun Gwasanaeth Bwyd 2019/20 ar gyfer adroddiad Cyngor Sir y Fflint, a oedd yn darparu trosolwg o’r Gwasanaeth Bwyd.

 

Roedd yn nodi’r nodau a’r amcanion ar gyfer y flwyddyn i ddod a sut y byddent yn cael eu cyflawni.  Roedd y Cynllun hefyd yn cynnwys adolygiad o berfformiad y gwasanaeth yn erbyn Cynllun Gwasanaeth Bwyd 2018/19, a nodwyd yn yr adroddiad.

 

Pwysleisiodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) y targed newydd ar gyfer 2019/20 sef i gynnal archwiliadau wedi’u targedu ar gyfer Rheoli Alergenau mewn lleoliadau tecawê Risg Ganolig, a groesawyd gan yr Aelodau.

 

PENDERFYNWYD:

           

            Y Byddai Cynllun Gwasanaeth Bwyd 2019/20 yn cael ei gymeradwyo.

Awdur yr adroddiad: Helen O'Loughlin

Dyddiad cyhoeddi: 19/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 16/07/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/07/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 25/07/2019

Accompanying Documents: