Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mawrth 2019.

 

Cynigiwyd yr argymhelliad gan y Cynghorydd David Wisinger a’i eilio gan y Cynghorydd Mike Reece.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi.

 

Dyddiad cyhoeddi: 15/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 13/05/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/05/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Accompanying Documents: