Manylion y penderfyniad

Officers Code of Conduct

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

As part of the rolling review of the Constitution, to approve the updates to the Officers Code of Conduct.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad i gymeradwyo’r diweddariadau i God Ymddygiad Swyddogion fel rhan o adolygiad treigl o’r Cyfansoddiad. Eglurodd fod y Pwyllgor Safonau’n gyfrifol am adolygu’r holl godau a Phrotocolau (yn ymwneud ag ymddygiad) yn y Cyfansoddiad unwaith bob tymor i sicrhau eu bod yn dal yn berthnasol a chyfredol. Roedd y Pwyllgor wedi adolygu Cod Ymddygiad Swyddogion ac wedi gwneud argymhellion i’w ddiweddaru. Awgrymwyd nifer o newidiadau, fel y manylir yn yr adroddiad, er mwyn ehangu ar y canllawiau’n dweud pryd mae angen iddynt ddatgan cysylltiad; cyfeirio at ffurflenni safonedig a grëwyd o’r newydd i gofnodi buddiannau a thoddion; ehangu ar y canllawiau ar gyflogaeth y tu allan; a diweddaru cyfeiriadau at swyddi a geirdaon gwasanaeth os ydynt wedi newid. Atodwyd y newidiadau arfaethedig i’r Cod at yr adroddiad. 

 

            PENDERFYNWYD:

 

            Cymeradwyo’r newidiadau arfaethedig i’r canllawiau eglurhaol yng Nghod Ymddygiad Swyddogion.

 

Awdur yr adroddiad: Gareth Owens

Dyddiad cyhoeddi: 23/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 18/06/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/06/2019 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: