Manylion y penderfyniad

Schedule of Meetings 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To enable the Council to consider the draft schedule of meetings for 2019/20.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd y rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer 2019/20 ar ôl ymgynghori. Er y gwnaed pob ymdrech i osgoi cyd-drawiad â chyfarfodydd eraill, awgrymodd y dylid symud cyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ar 21 Hydref i 28 Hydref rhag iddo gyd-daro â chyfarfod o’r Awdurdod Tân.  Awgrymodd hefyd y dylid symud y Cyfarfod blynyddol (AGM) i 5 Mai 2020 i ganiatáu amser ar ôl yr ?yl Banc.

 

Ar y pwynt diwethaf, cytunodd y Prif Weithredwr ag awgrym y Cynghorydd Mike Peers y dylid symud y Cyfarfod blynyddol i 7 Mai 2020 a bod cyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yn cael ei aildrefnu.

 

Gofynnodd y Cynghorydd David Healey i’r Rhestr gynnwys cydgyfarfod rhwng Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid, a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, er mwyn ystyried eitemau a oedd yn rhychwantu cylch gorchwyl y ddau.

 

Awgrymodd y Prif Weithredwr y gallai Cadeiryddion y ddau Bwyllgor gytuno ar amlder y cyfryw gyd-gyfarfodydd ar ôl i’r penodiadau gael eu gwneud.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r rhestr ddrafft o’r cyfarfodydd ar gyfer 2019/20, yn amodol ar y newidiadau arfaethedig.

Awdur yr adroddiad: Nicola Gittins

Dyddiad cyhoeddi: 16/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 07/05/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 07/05/2019 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: