Manylion y penderfyniad

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Community & Enterprise Overview & Scrutiny Committee

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol gyfredol i’w hystyried ac fe gytunwyd ar y newidiadau canlynol:

 

  • Bod yr adroddiad ar dai arbenigol yn symud o fis Mawrth i’r cyfarfod ar 1 Mai.

 

  • Bod adroddiad ar y cysyniad a’r opsiynau a oedd ar gael o ran defnyddio cartrefi unedol i gynyddu cyflenwad y Cyngor o eiddo i gael ei gyflwyno i gyfarfod y Pwyllgor yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; a

 

(b)      Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor.

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 20/03/2019

Dyddiad y penderfyniad: 18/02/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/02/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Accompanying Documents: