Manylion y penderfyniad

058561 - Retrospective Planning Application for the Retention of 4 No. Lighting Columns and Associated Luminaires, 1 No. Luminaire on Vehicle Height Barrier, and for the Installation of Lighting Hoods to Each Luminaire at Thomas Plant Hire Depot, Llw

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a nodir yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.Cynnwys amod ychwanegol i dderbyn manylion y canopïau i’w cyflwyno a’u cymeradwyo’n ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol a’u cadw wedi hynny.

Awdur yr adroddiad: Lesley Ambrose

Dyddiad cyhoeddi: 05/02/2020

Dyddiad y penderfyniad: 24/07/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 24/07/2019 - Pwyllgor Cynllunio

Accompanying Documents: