Manylion y penderfyniad

Capital Strategy including Prudential Indicators 2019/20 – 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To approve a range of Prudential Indicators linked to the Capital Programme over the 3 year period 2019/20 – 2021/22


Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol yr adroddiad ar gyfer cyflwyno’r Strategaeth Gyfalaf 2019/20 - 2021/22 a oedd wedi’i diweddaru i’w chymeradwyo, ynghyd ag ystod o Ddangosyddion Darbodus sy’n gysylltiedig â’r Rhaglen Gyfalaf dros y cyfnod o 3 blynedd 2019/20 - 2021/22. Rhoddodd wybodaeth gefndirol ac adroddodd y cafodd y Strategaeth ei hystyried mewn cyfarfod o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol a gynhaliwyd ar 14 Chwefror 2019. Dywedodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol nad oedd unrhyw faterion penodol i’w hadrodd i’r Cyngor.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo Strategaeth Gyfalaf 2019/20 – 2021/22;

 

(b)       Bod y Cyngor yn cymeradwyo:-

 

  • Y Dangosyddion Darbodus ar gyfer 2019/20 – 2021/22 fel y manylir o fewn Tablau 1, a 4 – 7 sy’n cynnwys y Strategaeth Gyfalaf a adroddwyd i’r Cabinet.          

 

  • Awdurdod dirprwyedig i’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol gyflawni symudiadau rhwng y terfynau a gytunwyd ar wahân o fewn y terfyn awdurdodedig ar gyfer dyledion allanol a’r terfyn gweithredol ar gyfer dyledion allanol (Tabl 6 o’r Strategaeth Gyfalaf a adroddwyd i’r Cabinet).

 

Awdur yr adroddiad: Liz Thomas

Dyddiad cyhoeddi: 09/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 19/02/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/02/2019 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: