Manylion y penderfyniad

Capital Programme - Ysgol Castell Alun, Hope

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To request that Cabinet consider supplementing the agreed capital project with pending S106 contributions.

Penderfyniadau:

            Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad yngl?n â’r Rhaglen Gyfalaf - Ysgol Castell Alun, yr Hob, a oedd yn cynnwys manylion am fuddsoddiad ychwanegol yn yr ysgol er mwyn sicrhau y defnyddid arian yn effeithiol ar safle’r ysgol.

 

            Cyflwynwyd dau ddewis yn yr adroddiad, ac amlygwyd y manteision a’r peryglon.

 

Ar ôl datgan cysylltiad personol a chysylltiad sy'n rhagfarnu yn gynharach, gadawodd y Cynghorydd Thomas yr ystafell yn ystod y drafodaeth.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo dewis 1 ar gyfer parhau â’r prosiect cyfalaf.

Awdur yr adroddiad: Damian Hughes

Dyddiad cyhoeddi: 15/03/2019

Dyddiad y penderfyniad: 22/01/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/01/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 31/01/2019

Accompanying Documents:

  • Capital Programme - Ysgol Castell Alun, Hope