Manylion y penderfyniad

North East Wales Metro

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To update Scrutiny on the progress of the North East Wales Metro Project, including the latest bids to Welsh Government for funding.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant) Ian Bushell, Rheolwr Prosiect Metro Gogledd Ddwyrain Cymru i'r pwyllgor ond oherwydd cyfyngiadau amser cynigiwyd gohirio'r adroddiad hwn tan y Flwyddyn Newydd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cytunodd y Pwyllgor ohirio’r eitem hon hyd nes y cyfarfod nesaf.

Awdur yr adroddiad: Steve Jones

Dyddiad cyhoeddi: 11/04/2019

Dyddiad y penderfyniad: 11/12/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 11/12/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Accompanying Documents: