Manylion y penderfyniad

Progress for Providers - Creating a Place Called Home Delivering What Matters

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To consider and support the nationally recognised approach, Progress for Providers, extending from Residential to Home Care settings.

Penderfyniadau:

            Cyflwynodd y Cynghorydd Jones adroddiad Cynnydd i Ddarparwyr – Creating a Place Called Home Delivering What Matters a oedd yn rhoi diweddariad ar y prosiect ac roedd y gyfle i gyflawni rhagor o gydnabyddiaeth o’r prosiect a’i ganlyniadau.

 

            Er mwyn cydnabod y cerrig milltir a gyflawnwyd gan y 26 Cartref Nyrsio a Gofal Preswyl yn Sir y Fflint, roedd ‘Cynnydd i Ddarparwyr’ wedi’i ddatblygu gyda phecyn gwaith.  Roedd y pecyn gwaith yn nodi disgwyliad Sir y Fflint o ran darparu gofal unigol ac roedd yn cefnogi Unigolion Cyfrifol a Rheolwyr ac arweinwyr mewn cartrefi drwy ddarparu amrywiaeth o adnoddau a oedd yn canolbwyntio ar yr unigolyn a oedd yn helpu timau staff i newid y ffordd roeddent yn cefnogi pobl a sut roeddent yn ymgysylltu â theulu a ffrindiau.  Roedd y pecyn gwaith hefyd yn helpu darparwyr i hyrwyddo rhagor o ddewis a rheolaeth i’r rhai a oedd yn cael gofal a oedd yn caniatáu i ddarparwyr ganolbwyntio ar beth oedd bwysicaf i bob unigolyn.

 

            I ddangos y cynnydd, roedd Sir y Fflint wedi cyflwyno tair lefel o achredu, Efydd, Arian ac Aur, a oedd yn helpu rheolwyr i wirio eu cynnydd eu hunain ac roedd yn dangos yn gyhoeddus eu bod yn gwneud cynnydd parhaus tuag at ofal sy’n canolbwyntio ar unigolion.

 

            Ym mis Medi 2018, cafodd y prosiect ei gydnabod yn gyhoeddus gan ennill Gwobrau Acolâd Gofal Cymdeithasol Cymru am ganlyniadau ardderchog i bobl o bob oed drwy fuddsoddi yn nysgu a datblygiad staff.  Roedd y prosiect hefyd yn un o’r rhai a ddaeth i’r brig yng Ngwobrau Cymdeithas Rhagoriaeth y Gwasanaethau Cyhoeddus – Dathlu cyflawniad rhagorol ac arloesedd ym maes darparu gwasanaethau llywodraeth leol y DU.  Rhoddodd y Cynghorydd Jones ganmoliaeth i’r holl staff a oedd yn rhan o’r prosiect ardderchog hwn, a’u gwaith arno.

 

            Croesawodd y Cynghorydd Shotton yr adroddiad a rhoddodd longyfarchiadau i’r tîm am ennill Gwobr Acolâd Gofal Cymdeithasol Cymru a oedd yn gyflawniad ardderchog.

           

PENDERFYNWYD:

           

            (a)       Bod effaith Cynnydd i Ddarparwyr – Creating a Place Called Home

Delivering What Matters yn cael ei chydnabod; a

 

(b)       Bod y mentrau sy’n mynd rhagddynt i ddatblygu’r rhaglen ymhellach yn cael eu nodi.

Awdur yr adroddiad: Neil Ayling

Dyddiad cyhoeddi: 30/01/2019

Dyddiad y penderfyniad: 23/10/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/10/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 01/11/2018

Accompanying Documents: