Manylion y penderfyniad

Annual Performance Report 2017 /2018

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To adopt the Annual Performance Report 2017/2018.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad i ardystio Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2017/18 cyn ei gyhoeddi erbyn y dyddiau cau.  Dyma adroddiad statudol yn rhoi trosolwg ôl-weithredol o berfformiad yn cyflawni’r blaenoriaethau yng Nghynllun y Cyngor 2017/18.

 

Dosbarthwyd sleidiau’r cyflwyniad fel papur cyfeirio a thrafodwyd y canlynol:

 

·         Adroddiad Perfformiad Blynyddol

·         Cynllun y Cyngor 2017-23

·         Fformat a chynnwys

·         Trosolwg Ar Berfformiad 2017/18

·         Trosolwg o’r Cynnydd

·         Uchafbwyntiau

·         Meysydd i’w gwella

·         Trosolwg ar Berfformiad – Cynllun y Cyngor

·         Trosolwg o’r Crynodeb

·         Y Camau Nesaf

 

Dywedodd y Cynghorydd Attridge bod y wybodaeth wedi cael ei rannu gydag Aelodau Trosolwg a Chraffu.  Symudodd yr argymhelliad yn yr adroddiad gyda’r Cynghorydd Butler yn eilio hynny.

 

Roedd y Cynghorydd Peers eisiau codi nifer o ymholiadau gyda Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol yn dilyn y cyfarfod.  Ar gynnydd yn erbyn risgiau, adroddwyd bod 69.6% o’r risgiau yn aros yr un fath yn ystod y cyfnod ac wedi’u nodi yn y Gofrestr Risg (Atodiad 2 o’r adroddiad).

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2017/18 i’w gyhoeddi.

Awdur yr adroddiad: Karen Armstrong

Dyddiad cyhoeddi: 07/12/2018

Dyddiad y penderfyniad: 23/10/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/10/2018 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: