Manylion y penderfyniad

Registration Service Fees and Income Generation

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval to review and identify opportunities to extend the range of services offered by the Registration Service, and approval of a new schedule of fees.

Penderfyniadau:

            Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin adroddiad Ffioedd Gwasanaeth Cofrestru a Chynhyrchu Incwm a oedd yn nodi cyfleoedd i’r awdurdod lleol ymestyn yr amrywiaeth o wasanaethau a ddarperir gan y Gwasanaeth Cofrestru ac amlinellu ffioedd anstatudol ar gyfer 2020/21.

 

            Eglurodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) fod y gwasanaeth wedi’i leoli yn Neuadd Llwynegrin, a bod dwy ystafell seremoni yno. Roedd cyfle nawr i’r gwasanaeth gynnig ystafell drwyddedig ychwanegol ar gyfer seremonïau neu i gynyddu’r amrywiaeth o wasanaethau ategol a amlinellwyd yn yr adroddiad, gan gynnwys y posibilrwydd o weithio mewn partneriaeth gyda Theatr Clwyd neu NEWydd.

 

            Roedd y Prif Weithredwr yn croesawu’r adroddiad a oedd yn enghraifft dda o godi incwm ychwanegol wrth ddarparu amrywiaeth well o wasanaethau.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cefnogi’r Gwasanaethau Cofrestru gyda’u hadolygiad i nodi cyfleoedd i ymestyn yr amrywiaeth o wasanaethau i gwsmeriaid gan gynhyrchu ffrydiau incwm newydd ar gyfer yr Awdurdod Lleol;

 

(b)       Cymeradwyo’r atodlen ffioedd ddiwygiedig ar gyfer 2019/20; ac

 

(c)        Cymeradwyo atodlen ffioedd newydd ar gyfer 2020/21.

Awdur yr adroddiad: Rebecca Jones

Dyddiad cyhoeddi: 30/01/2019

Dyddiad y penderfyniad: 23/10/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/10/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 01/11/2018

Accompanying Documents: