Manylion y penderfyniad

Prudential Indicators - Actuals 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide the 2018/19 (actual) Prudential Indicator figures as required under the Prudential Code for Capital Finance in Local Authorities (the Prudential Code).

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol yr adroddiad a oedd yn darparu manylion am Ddangosyddion Darbodus gwirioneddol y Cyngor ar gyfer 2018/19 o gymharu â’r amcangyfrifon a bennwyd ar gyfer Darbodusrwydd a Fforddiadwyedd.

 

PENDERFYNWYD:

 

            I nodi a chymeradwyo’r adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Andrew Elford

Dyddiad cyhoeddi: 19/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 16/07/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/07/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 25/07/2019

Accompanying Documents: