Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

COFNODION 

 

            Eglurodd y Cadeirydd bod y cofnodion yn cael eu cyflwyno er mwyn eu cadarnhau fel cofnod cywir ac nid er mwyn i’r Aelodau geisio adroddiadau cynnydd ar faterion penodol.   

 

(i)         Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Mehefin 2018.

 

(ii)        Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2018.

 

Cywirdeb

 

Tudalen 13, cofnod rhif 20 – Gofynnodd y Cynghorydd Patrick Heesom bod y frawddeg lle'r oedd yn cyfeirio at ddadansoddiad o lefelau risg presennol yn cael ei diwygio i nodi 'er budd pobl ifanc, yr A548 a Phorthladdoedd Mostyn’.

 

PENDERFYNWYD:

 

Yn amodol ar y newid uchod, cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 09/10/2018

Dyddiad y penderfyniad: 12/07/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/07/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Accompanying Documents: